Dekpol bardzo poprawił efektywność biznesu

Dekpol opublikował raport finansowy za 2016 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 258,7 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie 22,9 mln zł zysku netto, ponad dwukrotnie poprawiając wskaźnik rentowności netto do poziomu 8,9%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *