Comp miał 2,06 mln zł straty netto, 1,88 mln zł straty EBIT w I kw. 2022

Comp odnotował 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,88 mln zł wobec 16,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,9 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 171,43 mln zł rok wcześniej.

Na dzień 31 marca 2022 roku wobec banków finansujących wypełnione zostały wszystkie wymagane kowenanty:

• zachowanie zasady pari-passu;

• przekazywanie istotnych informacji o sytuacji spółki;

• dostarczanie ewentualnych informacji dodatkowych – na życzenie banku;

• dotrzymanie poziomu wskaźnika kapitalizacji;

• dotrzymanie poziomu wskaźnika zadłużenia (weryfikowanego na podstawie danych z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego);

• dotrzymanie poziomu wskaźnika płynności bieżącej, wymienił Comp.

„Spółka w dniu 25 kwietnia 2022 roku uzyskała zgodę BNP Paribas Bank Polska S.A. na niespełnienie warunków dotyczących wskaźnika płynności bieżącej w IV kwartale 2021 roku oraz zgodę na obniżenie wymaganego poziomu ww. wskaźnika do poziomu 1,0 w I kwartale 2022 roku. Zarząd spółki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami banków. Spółka nie widzi ryzyka wystąpienia problemów z płynnością. Sytuacja gotówkowa monitorowana jest na bieżąco” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 5,23 mln zł wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł Comp miał 2,06 mln zł straty netto, 1,88 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.