Columbus Energy otrzymał 101,5 mln zł pożyczki. Spłacił kredyty w wysokości 57 mln złotych

Columbus Energy otrzymał finansowanie w wysokości 101,5 mln zł od swojego głównego akcjonariusza, podała spółka. Z tych pieniędzy spółka spłaciła 57 mln zł kredytów, chce też wykupić przedterminowo obligacje wartości 30 mln zł.

Columbus Energy zawarł z DC24 ASI (podmiot powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów) umowę nieodnawialnej pożyczki pieniężnej do kwoty głównej 101 513 240,00 zł, podała spółka. Pożyczka zostanie wypłacona Columbus w czterech transzach.

„Część środków z pozyskanego finansowania, w kwocie 57 mln zł, zarząd spółki przeznaczył na spłatę zobowiązań kredytowych wobec instytucji finansujących – mBank oraz Alior Bank. Z pozyskanych środków Columbus wykupi też przedterminowo obligacje serii F, w kwocie 30 mln zł, dokonując tym samym ich całkowitego umorzenia. Wykup i umorzenie obligacji serii F, zgodnie z ustalonym terminem i wcześniejszymi zapowiedziami, nastąpi 30 września br.” – czytamy w komunikacie prasowym.
 
W odrębnym komunikacie giełdowym spółka poinformowała o całkowitej spłacie kredytu obrotowego udzielonego przez mBank w kwocie 22 mln zł oraz całkowitej spłacie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Alior Bank w kwocie 35 mln zł.

„Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, dokonaliśmy redukcji kosztów stałych, poprawiliśmy marżowość spółki, a teraz przyszedł czas na kontynuację redukcji długu instytucjonalnego” – powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

„Redukcja pożyczek bankowych i obligacji jest naturalna. Ciężko w tak zmiennym rynku utrzymać warunki finansowania, kiedy kowenanty były plasowane na czas pokoju. Dlatego, po dzisiejszych redukcjach, pozostajemy z dwoma bankami na pokładzie w biznesie podstawowym: pierwszy (który nam zaufał w 2015 r.)  to  Bank Ochrony Środowiska, a drugi to Santander, z łącznym zadłużeniem w kwocie 75 mln zł” – dodał.

Zapowiedział również, że pozostałe finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój biznesu farm fotowoltaicznych i magazynów energii, wspieranego przez inwestora i akcjonariusza, a banki mBank, BOŚ i PKO BP finansują długoterminowe inwestycje farmowe. Przypomniał też, że w Columbusie trwa proces sprzedaży 102,5 MW farm fotowoltaicznych, który prowadzi PwC.

„Po dokonaniu tych transakcji nie tylko zamkniemy dużą część finansowania projektowego, farmowego, ale też zostanie nam sporo kapitału w grupie” – podsumował Zieliński.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

Źródło: ISBnews

Artykuł Columbus Energy otrzymał 101,5 mln zł pożyczki. Spłacił kredyty w wysokości 57 mln złotych pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.