Ciech miał 85,29 mln zł zysku netto, 113,87 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022

Ciech odnotował 85,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 41,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 113,87 mln zł wobec 57,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1406,67 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 772,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 234,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 234,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3885,52 mln zł w porównaniu z 2467,85 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej wyniósł w I-III kw. br. 644,17 mln zł wobec 552,66 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA znormalizowana z działalności kontynuowanej – odpowiednio: 661,22 mln zł wobec 561,31 mln zł zysku rok wcześniej.

W ciągu trzech kwartałów 2022 roku w Grupie Ciech nie wystąpiła działalność zaniechana. W okresie porównywalnym wystąpiła działalność zaniechana dotycząca sprzedaży udziałów w Ciech Żywice Sp. z o.o.

W Segmencie Sodowym przychody ze sprzedaży razem w I-III kw. br. wyniosły 2 848,63 mln zł wobec 1 607,7 mln zł rok wcześniej.

„Odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku o 1 241 mln zł (77,2%). Wyższa sprzedaż wynikała głównie z:

• wysokiego popytu na sodę w skali globalnej w porównaniu do podaży, co skutkowało rekordowym poziomem utylizacji mocy produkcyjnych,

• intensyfikacji działań mających na celu aktywne podejście do negocjacji i zarządzania rentownością produkcji w sytuacji rosnących od początku 2022 roku cen surowców i certyfikatów do emisji CO2 (EUA),

• komercjalizacji instalacji sody oczyszczonej wysokiej jakości (wyższy wolumen z instalacji w Niemczech), wprowadzenia do oferty sody oczyszczonej o najwyższej jakości, stosowanej do hemodializ,

• stopniowego wzrostu możliwości produkcyjnych w warzelni w Stassfurcie oraz uzyskanie certyfikacji IFS dla soli spożywczej w CIECH Salz Deutschland” – wymieniono w raporcie.

W Segmencie Agro przychody ze sprzedaży razem w I-III kw. br. wyniosły 420,69 mln zł wobec 346,71 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 74 mln zł (21,3%). Wzrost spowodowany jest głównie:

• sukcesem rynkowym nowego herbicydu Halvetic, opartego o innowacyjną technologię BGT (Better Glyphosate Technology),

• rozpoczęciem szerszej komercjalizacji Halveticu w regionie centralnym,

• otrzymaniem nowych rejestracji i pozwoleń do dystrybucji Halveticu na szerszy asortyment upraw w takich krajach jak: Hiszpania, Grecja, Rumunia, Słowacja” – czytamy dalej.

W Segmencie Pianki przychody ze sprzedaży razem w I-III kw. br. wyniosły 249,27 mln zł wobec 287,21 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży spadły rok do roku o 37,9 mln zł (-13,2%). Zmiany związane są głównie z:

• normalizacją wyniku rok do roku ze względu na efekt rekordowej bazy: w 2021 Grupa Ciech była beneficjentem znaczącego wzrostu wydatków na remonty i meble podczas lockdownu oraz dzięki aktywnej polityce cenowej prowadzonej w sytuacji ograniczeń na rynku surowców (ograniczona dostępność TDI i polioli),

• utrzymaniem kluczowych klientów, pomimo znaczącej presji cenowej konkurentów,

• udanymi negocjacjami cenowymi z dostawcami w III kwartale 2022, zapewniającymi konkurencyjną cenę oraz dostępność surowców” – wymieniono także.

W Segmencie Krzemiany przychody ze sprzedaży razem w I-III kw. br. wyniosły 394,58 mln zł wobec 161,09 mln zł rok wcześniej.

„Odnotowano wzrost przychodów rok do roku o 233,4 mln zł (144,9%). Powodem tego wzrostu było m.in.:

• podniesienie jakości szklistego krzemianu sodu dzięki uruchomieniu nowoczesnego energooszczędnego pieca w Żarach,

• utrzymujący się silny popyt na krzemiany na europejskim rynku (szkło i opakowania szklane, jakościowe opony w tym dla aut elektrycznych) oraz pozyskani nowi zagraniczni klienci – w rezultacie pełne wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych i kontynuacja produkcji z pieca ponownie uruchomionego w drugim kwartale 2022 roku (wygaszenie pod koniec 2021),

• wzrost konkurencyjności cenowej na europejskim rynku w związku z deprecjacją PLN” – napisano w raporcie.

W Segmencie Opakowania przychody ze sprzedaży razem w I-III kw. br. wyniosły 77,18 mln zł wobec 48,03 mln zł rok wcześniej.

„Odnotowano wzrost przychodów rok do roku o 29,1 mln zł (60,7%), spowodowany m.in.:

• efektem podwyżek cen lampionów w 2022 roku,

• zmianą struktury produktowej w kierunku produktów wyżej marżowych” – podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 410 mln zł wobec 180,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Ciech miał 85,29 mln zł zysku netto, 113,87 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.