Ciech miał 41,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021

Ciech odnotował 41,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 36,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 41,63 mln zł wobec 42,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 57,49 mln zł wobec 60,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,07 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 690,97 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 171,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 70,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 467,85 mln zł w porównaniu z 2 171,57 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 234,04 w I-III kw.  wobec 234,04 mln zł rok wcześniej. 

„Skonsolidowany wynik netto za trzy kwartały 2021 roku (uwzględniający działalność kontynuowaną oraz zaniechaną) wyniósł 233 622 tys. zł (z czego 234 035 tys. zł to zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej oraz -413 tys. zł strata udziałów niekontrolujących). Wyższy poziom wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wynikał m.in. z:

– finalizacji sprzedaży spółki Ciech Żywice Sp. z o.o. – skonsolidowany wynik na sprzedaży udziałów spółki wyniósł blisko 55 mln zł

– wyższego poziomu marży, szczególnie w Segmencie Agro,

– wyższego poziomu pozostałych przychodów operacyjnych w związku ze sprzedażą praw do emisji CO2 w CIECH Soda Romania S.A” – czytamy w raporcie. 

Działalność Grupy Ciech w ciągu trzech kwartałów 2021 roku koncentrowała się na czterech segmentach branżowych: Sodowym, Agro, Pianki, Krzemiany. Na segmenty te przypada łącznie ponad 90% przychodów ze sprzedaży Grupy. Struktura przychodów w podziale na segmenty nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku 2020. Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego, tj.65,5%, zaznaczono. 

W Segmencie Sodowym odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku o 85,5 mln zł (+5,6%).

„Mimo obserwowanej powolnej poprawy koniunktury na europejskim rynku sody kalcynowanej, przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej ciężkiej nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed wybuchu pandemii. Negatywny efekt w tym obszarze został częściowo skompensowany przez wyższą sprzedaż innych produktów, m.in. sody kalcynowanej lekkiej oraz sody oczyszczonej. W pierwszym kwartale odnotowano także znaczący wzrost w obszarze sprzedaży chlorku wapnia oraz soli zimowej. Główną przyczyną były warunki pogodowe i opady śniegu, które skutkowały wzrostem popytu na sól drogową. Trwający lockdown na rynkach europejskich i utrzymujące się przez większą część pierwszego półrocza zamknięcie sektora HoReCa wpłynęło negatywnie na sprzedaż soli konfekcjonowanej” – czytamy także. 

W Segmencie Agro przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 74,4 mln zł (27,3%). Wzrost spowodowany jest głównie zwiększoną sprzedażą produktu Agrosar, Chwastox, Gesta, oraz estrów.

W Segmencie Pianki, przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 104,5 mln zł (57,2%). Wzrost związany jest głównie z rosnącymi cenami surowców, co przełożyło się na wyższe ceny pianek PUR, komercjalizacją masek ochronnych FFP2 i FFP3, jak również wzrostem zainteresowania niszowymi produktami, m.in. piankami Visco.

W Segmencie Krzemiany odnotowano wzrost przychodów rok do roku o 33,5 mln zł (26,3%). Powodem był wzrost popytu na krzemiany w przemyśle motoryzacyjnym (głównie w obszarze produkcji opon) oraz udane negocjacje pozwalające na zawarcie korzystnych umów handlowych. Pozytywnie na popyt wpłynął również ograniczony import z Azji krzemianów wyżej przetworzonych, podano także. 

Dla działalności kontynuowanej rentowność EBIT za trzy kwartały 2021 roku wyniosła 12% (przed rokiem 8,3%), a rentowność EBITDA 22,4% (przed rokiem 19,2%). Rentowność EBIT bez zdarzeń jednorazowych za trzy kwartały 2021 roku wyniosła 12,0% (przed rokiem 8,3%), a rentowność EBITDA bez zdarzeń jednorazowych 22,5% (przed rokiem 19,2%), podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 180,68 mln zł wobec 20,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Ciech miał 41,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *