BBI Development wyemituje obligacje o wartości do 11 mln zł

BBI Development zdecydował o emisji nowych obligacji serii BBI0225 o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 10 mln zł i nie większej niż 11 mln zł, podała spółka. Emisja ma nastąpić 31 stycznia br., zaś wykup 24 lutego 2025 r.

„W ramach emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje serii BBI0225 w liczbie nie mniejszej niż 10 000 sztuk obligacji […] o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 10 000 000 zł i jednocześnie w liczbie nie większej niż 11 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 11 000 000  zł” – czytamy w komunikacie.

Datą emisji obligacji będzie 31 stycznia 2023 roku, zaś wykup obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2025 roku;, podano.

„Oprocentowanie obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 pkt proc. w skali roku, osobno dla każdego okresu odsetkowego. Pierwszy okres odsetkowy będzie szczególnym, gdyż zakończy się 22 lutego 2023 r. Pozostałe okresy odsetkowe będą zasadniczo półroczne” – czytamy również.

Celem emisji jest częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, podano dalej.

Warunki emisji obligacji przewidują wprowadzenie tych papierów na rynek Catalyst.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł BBI Development wyemituje obligacje o wartości do 11 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *