Auto-Spa S.A. kontynuuje rozwój wwwash.pl w ramach nowej spółki

Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., będzie rozwijała aplikację wwwash.pl w ramach nowego podmiotu w Grupie – wwwash.pl Sp. z o.o. W ten sposób Emitent chce bardziej transparentnie realizować przyjęty..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.