Asseco SEE miało 37,73 mln zł zysku netto, 66,6 mln zł EBITDA w III kw. 2021

Asseco South Eastern Europe odnotowało 37,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,09 mln zł wobec 36,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 264,32 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 227,48 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w trzecim kwartale 2021 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody operacyjne wyrażone w PLN wzrosły o ponad 16%, natomiast wynik operacyjny oraz EBITDA wzrosły o odpowiednio 27% i 17%. Przychody operacyjne za trzeci kwartał 2021 roku wyrażone w PLN wyniosły 264,3 mln, co oznacza wzrost o 36,8 mln w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 47,1 mln zł po wzroście o 10,1 mln zł, natomiast wartość EBITDA za trzeci kwartał 2020 wyniosła 66,6 mln zł i wzrosła o 9,8 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za trzeci kwartał 2021 roku wyniósł 37,7 mln zł, po wzroście o 6,5 mln zł, czyli 21%” – czytamy w raporcie.

Wzrost skonsolidowanych przychodów nastąpił przy nieznacznym wzroście udziału przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług w całości przychodów.

„Największą dynamikę wzrostu przychodów zanotował segment Rozwiązań dedykowanych, szczególnie w części odpowiedzialnej za sprzedaż własnego oprogramowania oraz usług. W mniejszym stopniu wzrosły przychody w segmencie Rozwiązań płatniczych, a w przypadku Rozwiązań dla bankowości utrzymały się na poziomie podobnym do roku poprzedniego. W ślad za wzrostem przychodów istotnie poprawiła się efektywność segmentu Rozwiązań dedykowanych oraz Rozwiązań płatniczych. Skutkiem tych zmian był widoczny wzrost wartości zysku operacyjnego oraz EBITDA” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 102,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 790,06 mln zł w porównaniu z 691,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 84,15 mln zł wobec 45,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Asseco SEE miało 37,73 mln zł zysku netto, 66,6 mln zł EBITDA w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.