Arctic Paper miał 631 mln zł zysku netto, 973,97 mln zł zysku EBITDA w 2022

Arctic Paper odnotował 631 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 127,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 842,98 mln zł wobec 244,57 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 973,97 mln zł wobec 327,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wzrost EBITDA w 2022 roku jest wynikiem przede wszystkim wyższych przychodów ze sprzedaży papieru i celulozy oraz niższą dynamika wzrostu kosztów produkcji w stosunku do wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów. W okresie sprawozdawczym marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 19,9% w porównaniu do 9,6% w 2021 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 894,28 mln zł w 2022 r. wobec 3 412,58 mln zł rok wcześniej i wzrosły o 43,4%.

Przychody ze sprzedaży papieru wzrosły o 48,6% (1 171,47 mln zł), a przychody ze sprzedaży celulozy wzrosły o 30,9% (310,23 mln zł) w porównaniu do 2021 roku. Wolumen sprzedaży papieru w 2022 roku wyniósł 617 tys. ton (2021: 648 tys. ton) i był o 31 tys. ton niższy niż w poprzednim roku. Oznacza to spadek o 4,8%. Wolumen sprzedaży celulozy w 2022 roku wyniósł 389 tys. ton (2021: 392 tys. ton) i był o 3 tys. ton niższy niż w poprzednim roku (spadek o 0,8%), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 222,91 mln zł wobec 21,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Arctic Paper miał 631 mln zł zysku netto, 973,97 mln zł zysku EBITDA w 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *