APS Energia miała 5,64 mln zł straty netto, 4,78 mln zł straty EBIT w I kw. 2023

APS Energia odnotowała 5,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

„W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku Grupa APS Energia odnotowała stratę netto w wysokości 5 642 tys. zł. W pierwszym kwartale 2022 roku strata netto Grupy wynosiła 3 526 tys. zł. Istotny wpływ na wynik I kwartału 2023 roku miały kierunki geograficzne sprzedaży, w tym spadek udziału przychodów z rynków wschodnich, dynamika zmian kosztów materiałów i płac, udział produktów odznaczających się niższą marżą” – czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,78 mln zł wobec 3,45 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,04 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 28,53 mln zł rok wcześniej.

„W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku Grupa APS Energia osiągnęła sprzedaż niższą o 8 489 tys. zł niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek przychodów Grupy w I kwartale 2023 r. wynikał z ograniczonej sprzedaży na rynkach wschodnich w całym kwartale w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Spadek przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku w podmiotach z tego kierunku wyniósł łączenie 4,6 mln zł. Najistotniejszy wpływ na zmniejszenie przychodów z rynku krajowego miał w szczególności sektor T&T. Historycznie na I kwartał każdego roku przypada zwykle najmniejsza część przychodów rocznych grupy kapitałowej emitenta. Wpływ na kształtowanie się poziomu przychodów i sytuacji emitenta i jego grupy kapitałowej w kolejnych okresach mogą mieć dalsze problemy z łańcuchami dostaw na rynku surowców i komponentów, wpływ konfliktu na terenie Ukrainy na światową gospodarkę (widmo recesji) i jego dalsza eskalacja, jak również niższy od zakładanego popyt na dotychczasowe produkty oferowane przez emitenta” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 3,66 mln zł wobec 1,63 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,95 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł APS Energia miała 5,64 mln zł straty netto, 4,78 mln zł straty EBIT w I kw. 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *