Apator miał 13,67 mln zł zysku netto, 16,95 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Apator odnotował 13,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,95 mln zł wobec 19,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,14 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 244,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 63,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 702,05 mln zł w porównaniu z 706,07 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż poszczególnych segmentów ukształtowała się następująco:

segment Energia Elektryczna (EE) – spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany wzrostem eksportu o 12,8 mln zł (+23% r/r), głównie do Niemiec. Niższe obroty krajowe w linii opomiarowania energii elektrycznej związane były w znacznym stopniu z:

– backlogiem niższym niż w 2020 r., gdy realizowany był kontrakt dot. Rynku Mocy2 (wysoka baza);

– opóźnieniami w rozstrzygnięciach postępowań przetargowych;

– globalnym ograniczeniem dostępności komponentów, który najbardziej odczuwany jest w linii opomiarowania energii elektrycznej i wpłynął na ograniczenie możliwości sprzedażowych;

W liniach: aparatura łączeniowa, systemy sterowania i nadzoru uzyskano obroty znacznie wyższe r/r, natomiast nieznaczny spadek w ICT związany był z przesunięciem realizacji kontraktu;

segment Gaz – wysoka dynamika sprzedaży w kraju (+24% r/r) osiągnięta w wyniku realizacji przetargu dla PSG sp. z o.o. Jednocześnie uzyskano nieznacznie niższy eksport (-4% r/r), na co wpływ ma kończący się rollout na gazomierze inteligentne w Niderlandach. Jednak na pozostałych rynkach segmentu (takich jak Wielka Brytania, Belgia, Węgry, Turcja, Ukraina) uzyskano wzrosty sprzedaży, przy czym jedne z największych notowane są na rynku belgijskim, gdzie trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny przetarg (na dostawę ok. 1 mln liczników o łącznej wartości ok. 65 mln euro) jest jednym z elementów stabilnego backlogu segmentu na kolejne lata;

segment Woda i Ciepło – wyższe obroty w kraju (+13% r/r) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+40% r/r). Zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży potwierdzają trend ożywienia popytu i odbudowy zamówień po 2020 r., w którym wpływ pandemii był najbardziej odczuwalny. Na rynku zauważalny jest wzrost liczby nowych przetargów i realizacji inwestycji zamrożonych w 2020 r. oraz wzrost wynikający z boomu budowlanego. Główne rynki eksportowe segmentu w trzech kwartałach 2021 r. to Czechy, Francja, Rosja, Ukraina i Hiszpania” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 26,9 mln zł wobec 49,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł Apator miał 13,67 mln zł zysku netto, 16,95 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.