Amica miała 0,5 mln zł straty netto, 31,3 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023

Amica odnotowała 0,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,3 mln zł wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 31,3 mln zł wobec 27,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 716,7 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 843,4 mln zł rok wcześniej.

” W I kwartale 2023 roku kluczowymi czynnikami mającym wpływ na wyniki grupy kapitałowej były:

– ogólnoświatowy trend spadkowy dotyczący liczby kupowanych produktów gospodarstwa domowego,
– wskaźnik nastrojów konsumenckich utrzymujący się na negatywnym poziomie od połowy ubiegłego roku,
– słabnący popyt w Europie Wschodniej, w szczególności na rynku polskim, na którym dodatkowo mierzymy się ze spowolnieniem w sektorze budowlanym.

W wyniku powyższych czynników w bieżącym okresie odnotowano spadek sprzedaży produktów i towarów na większości rynków sprzedażowych. Udział rynku polskiego w sprzedaży grupy kapitałowej zmniejszył się o 3 pkt proc. Rynek niemiecki, należący do regionu zachodniego, odnotował najmniejszy spadek, który jest zgodny z trendami na rynku AGD w zachodniej Europie. W regionie wschodnim widoczny jest wzrost sprzedaży na rynku centralnej Azji. Rynek skandynawski notuje spadki zbliżone do ogólnoeuropejskiego trendu spadku popytu na dobra AGD. Grupa odnotowała podobne wyniki sprzedażowe na południu Europy jak w roku ubiegłym” – czytamy w raporcie.

„W roku 2023 mierzymy się ze spowolnieniem gospodarczym we wszystkich krajach Europy, będącym skutkiem kryzysu energetycznego oraz rosnących cen surowców. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej Grupa Amica osiągnęła zysk brutto o 1,7 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym dla I kwartału 2023 roku” – dodano.

W komentarzu do wyników spółka zwróciła też uwagę na następujące czynniki:

– wzrost marży zysku brutto na sprzedaży w szczególności dla sprzętu grzejnego oraz towarów związany z wdrożeniem projektów oszczędnościowych tym samym obniżeniem kosztów produkcyjnych;
– niższe koszty sprzedaży (5,9 mln zł) spowodowane głównie obniżeniem kosztów magazynowania i transportu do klientów;
– wyższe koszty ogólnego zarządu (3,3 mln zł) związane m.in. ze wzrostem kosztów IT;
– należy podkreślić także wzrost kosztów finansowych wynikający z wyższych poziomów długu netto i wykorzystania faktoringu należności;
– zysk brutto na poziomie 5,4 mln zł wyższy o 1,7 mln zł niż w ubiegłym roku;
– zysk ze sprzedaży spółki zależnej Nowa Centrum w wysokości 0,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 8,1 mln zł wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2022 r. miała 3 415,8 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł Amica miała 0,5 mln zł straty netto, 31,3 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *