Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT 2019

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 49,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,99 mln zł wobec 61,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,11 mln zł w I- IV kw. 2019 r. wobec 287,82 mln zł rok wcześniej.

„Pomimo wszystkich negatywnych wydarzeń z jakimi musieliśmy się borykać w trakcie całego 2019 roku grupa kapitałowa odnotowała skonsolidowany zysk netto za 2019 rok w wysokości 3 949 tys. zł. Sam emitent poniósł stratę w wysokości 17 384 tys. zł. Strata netto emitenta za rok 2019 została obciążona karami finansowymi nałożonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w wysokości 9,375 mln zł. Grupa kapitałowa wygenerowała również dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 17 500 tys. zł” – czytamy w liście prezesa Piotra Góralewskiego do akcjonariuszy.

„W 2020 roku grupa kapitałowa w dalszym ciągu będzie walczyć o dobre imię i wizerunek oraz będzie podejmować wszelkie niezbędne działania mające na celu ustabilizowanie wyników inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI funduszy inwestycyjnych. Ważnym czynnikiem, który wpłynie na całą grupę kapitałową jest rozszerzająca się pandemia koronawirusa COVID-19, która przyczyniła się do ogólnej paniki na rynkach finansowych. W dłuższej perspektywie czasu przy nadal pogarszających się wynikach spółek i całej gospodarki światowej należy spodziewać się gorszych wyników finansowych w ramach całej grupy kapitałowej. Planujemy na poziomie grupy kapitałowej wzmocnić własną sieć sprzedaży oraz poszukiwać nowych kanałów dystrybucji co jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie prawne w obszarze dystrybucji. Mamy jednak świadomość, że nasze plany zależeć będą także od czynników od nas niezależnych w tym od ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii związanych z decyzjami KNF dotyczącymi emitenta jak również tym jak mocno koronawirus COVID-19 wpłynie negatywnie na całą globalną gospodarkę. To wszystko niewątpliwie przełoży się na plany biznesowe całej grupy kapitałowej” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2019 r. wyniosła 17,38 mln zł wobec 39,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2019 roku wyniosła 2,9 mld zł, co oznacza spadek w ciągu roku o 65%.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT 2019 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.