Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydują o wypłacie 2,6 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 6 maja br. o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 13 664 643,2 zł (kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,6 zł) oraz kwotę 29 834 837,19 zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

„W ciągu ostatnich lat spółka Ulma Construccion Polska spółka akcyjna, jako podmiot dominujący grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska spółka akcyjna, nie wykorzystywała w pełni środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności emitenta oraz spółek zależnych. Według opinii zarządu wysokość proponowanej dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami finansowania działalności emitenta w kraju jak również na rynkach eksportowych” – czytamy w uzasadnieniu.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy ustala się 18 maja, jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 25 maja, podano.

Ulma Construccion Polska odnotowała 46,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 43,5 mln zł wobec 42,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

Źródło: ISBnews

Artykuł Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydują o wypłacie 2,6 zł dywidendy na akcję pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.