Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 5 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2019

Akcjonariusze Getin Holding zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia zwołanego na 5 maja 2020 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia:

§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe spółki, zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 62 719 457,54 zł podzielić w następujący sposób:

  1. 7 388 263,39 zł przeznaczyć na pokrycie straty powstałej za rok obrotowy 2015,
  2. 25 625 zł przeznaczyć na niepodzielony wynik finansowy powstały w związku z implementacją MSSF 9,
  3. 55 305 569,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy” – czytamy w projekcie uchwały.

Getin Holding odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej  przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 62,72 mln zł wobec 687,71 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews

Artykuł Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 5 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2019 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.