Agora uzgodniła z SFS Ventures wydłużenie opcji call na udziały Eurozet do końca czerwca

Agora podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures, aneks nr 2 do umowy wspólników z 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do końca czerwca 2022 r. terminu realizacji przez Agorę opcji call.

„W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie terminu wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures” – czytamy w komunikacie.

12 maja 2022 r. Agora poinformowała o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet przez Agorę. Wyrok nie jest prawomocny, przypomniała Agora.

UOKiK zapowiedział, że złoży apelację od wyroku SOKiK.

W lutym 2022 r. Agora podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze aneks do umowy wspólników zawartej 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia o 3 miesiące terminu realizacji przez Agorę opcji call, który tym samym skończy się z upływem 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy wspólników.

1 lutego br. Agora podała, że rozpoczęła negocjacje z SFS Ventures z Czech dotyczące m.in. kwestii wydłużenia okresu realizacji opcji call przez Agorę na nabycie wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures. Jak wskazywano, negocjacje obejmują m.in. kwestię wydłużenia okresu realizacji opcji call przez Agorę, który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy, a kończy się z upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy wspólników.

Na początku 2021 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie wyraził zgody na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę. Jak tłumaczył, transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup oraz stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70% udział w rynku.

W lutym 2021 r. spółka złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioskując o wydanie przez sąd wyroku reformatoryjnego, który zezwoli na dokonanie koncentracji bez jakichkolwiek dalszych warunków.

Później przedstawiciele Agory informowali, że spółka pozostaje mniejszościowym udziałowcem w Eurozet, ale liczy się z możliwością kilkuletniego procesu sądowego nad ostatecznym rozstrzygnięciem dotyczącym przejęcia nad nią kontroli.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews

Artykuł Agora uzgodniła z SFS Ventures wydłużenie opcji call na udziały Eurozet do końca czerwca pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.