69% Polaków uważa, że producenci powinni ułatwiać naprawę urządzeń

Polacy najczęściej wymieniają urządzenia cyfrowe na nowsze z powodu ich uszkodzenia, pogorszenia sprawności, albo gdy otrzymują interesującą ofertę w ramach umowy z dostawcą usługi. Aż 69% Polaków uważa, że producenci powinni być zobowiązani do ułatwienia naprawy urządzeń cyfrowych, lub wymiany ich części, np. ekranów albo baterii, wynika z badania Eurobarometru.

Polacy najczęściej (ankietowani mieli możliwość maksymalnie trzech wskazań) wymieniają sprzęt cyfrowy (m.in. laptopy czy komórki) z powodu uszkodzenia urządzenia (38%), pogorszenia sprawności tego urządzenia(30%), oferty w ramach umowy z dostawcą usług (20%), a także wówczas, gdy niektóre aplikacje lub programy przestają im na tym urządzeniu działać (13%), bądź też gdy chcieliby mieć urządzenie z nowymi funkcjami lub usługami (13%).

Jednocześnie dla 54% ankietowanych Polaków nie ma znaczenia ile energii pochłaniają usługi online takie jak np. streaming video czy wyszukiwanie internetowe. Twierdzą, że jeżeli dowiedzieli by się o tym, nie wpłynęłoby to na ich korzystanie z tych usług. Zużycie energii bierze pod uwagę jedynie 22% ankietowanych. Natomiast 14% respondentów deklaruje, że nie korzysta z usług on-line. Reszta nie ma na ten temat zdania.

Polacy raczej chętnie oddawaliby zużyty sprzęt do recyklingu. Najczęściej wtedy, gdy punkt recyklingu byłby w pobliżu, albo gdy zyskaliby pewność, że nie powoduje to potencjalnego zagrożenia dla ich prywatności. Bardziej byliby skłonni do rozważenia recyklingu, jeżeli wiedzieliby jak ten proces przebiega, a także wówczas gdyby otrzymali rekompensatę pieniężną, czy vouchery. Jedynie 16% respondentów stwierdziło, że nie oddałoby sprzętu cyfrowego do recyklingu.

Zdaniem aż 69% ankietowanych, producenci powinni mieć obowiązek ułatwienia naprawy poszczególnych części urządzeń cyfrowych (np. monitorów czy baterii), przy czym 15% z nich uważa, że powinno być tak nawet wówczas, gdy sprzęt miałby kosztować więcej. Natomiast 18% ankietowanych uważa, że wytwórcy nie powinni mieć takiego obowiązku, z 7% deklaruje, że nie używa sprzętu cyfrowego.

Polacy twierdzą też, że byliby skłonni udostępniać swoje dane m.in. w celu poprawy badań medycznych, poprawy reagowania w sytuacjach kryzysowych, w celu poprawy transportu publicznego i zanieczyszczenia powietrza, czy też w celu poprawy efektywności energetycznej. Jednocześnie 43% ankietowanych deklaruje, że nie chce udostępniać swoich danych osobowych w żadnym celu (średnia dla UE to 34%).

Zdaniem 61% ankietowanych Polaków przydatne byłoby posiadanie jednego identyfikatora cyfrowego, z którego można byłoby korzystać przy wszystkich usługach on-line, zarówno publicznych jaki prywatnych. Z kolei 28% uważa taki identyfikator za nieprzydatny. Wśród wszystkich państw UE za identyfikatorem cyfrowym opowiedziało się 64% badanych.

Badanie pn. „Wpływ cyfryzacji na codzienne życie” przeprowadzono w grudniu 2019 roku metodą wywiadów bezpośrednich na próbie ponad 1 tys. użytkowników internetu w Polsce. Była to część badania, obejmującego wszystkie państwa Unii Europejskiej (próba ponad 26 tys. osób)

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *