25. Banking & 21. Insurance Forum – czy prognozowanie przyszłości i planowanie w dłuższym terminie jest jeszcze możliwe?

W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 25. Banking Forum & 21. Insurance Forum. Wydarzenie skupia liderów świata finansów, którzy spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Portal inwestycje.pl jest patronem medialnym konferencji.

Kluczowe tematy pierwszego dnia konferencji

Wstęp do dwudniowego kongresu stanowić będzie keynote speech na temat wyzwań i prognoz makroekonomiczne w perspektywie krótko i długoterminowej. Podczas debaty inauguracyjnej eksperci porozmawiają o roli instytucji finansowych w odbudowie Ukrainy. Omówią m.in. scenariusze dotyczące zaangażowania polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych w odbudowę Ukrainy, kierunki wykorzystania dotychczasowych doświadczeń i nawiązanych relacji oraz możliwości wsparcia administracji rządowej i realnych przewag Polski w kontekście nawiązania współpracy z Ukrainą na tle innych państw. Kolejna dyskusja oparta zostanie o najważniejsze elementy w procesie zielonej transformacji sektora finansowego m.in. priorytety dla banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie ESG, finansowanie projektów związanych z transformacją energetyczną, europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, wpływ ESG na działalność ubezpieczeniową towarzystw ubezpieczeniowych. Ważnym tematem będzie również nowoczesny klient i jego potrzeby – hiperpersonalizacja, przyszłość usług BNPL, kształcenie i podnoszenie umiejętności cyfrowych klientów banków i firm ubezpieczeniowych oraz potrzeby klientów Generacji Z i pokolenia Silver. 

Dwie oddzielne ścieżki tematyczne drugiego dnia konferencji

Drugi dzień wydarzenia zostanie podzielony na dwie ścieżki tematyczne: bankową i ubezpieczeniową. Kluczowymi tematami części bankowej będzie ocena stanu polskiego sektora bankowego na tle europejskim w zakresie m.in. potencjału sektora i zwiększania zdolności do finansowania gospodarki, zwrotu z zainwestowanego kapitału, krajowych i regionalnych programów rozwojowych oraz cyfryzacji bankowości. Prelegenci przeanalizują m.in. rolę gotówki w obecnych czasach, nowe metody płatności, trendy w bankowości centralnej, waluty cyfrowe banków centralnych oraz zagrożenia płynące z wejścia cyfrowych walut na rynek bankowości. W ramach ostatniej debaty przedstawiony zostanie stan rynku kredytowego, jego perspektywy w kontekście obecnej oraz przyszłej sytuacji makroekonomicznej i regulacyjnej.

Część dedykowana ubezpieczeniom rozpocznie się od dyskusji na temat ryzyk i priorytetów sektora na 2023 rok. Pojawią się takie zagadnienia, jak m.in. działalność ubezpieczeniowa w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym, odbudowanie rynku w czasach wysokich stóp procentowych i możliwości zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń w okresie recesji i inflacji, redukcja luk ubezpieczeniowych, konsolidacja na rynku ubezpieczeniowym. Prelegenci rozważą również pytanie dotyczące tego jaką rolę odgrywają firmy ubezpieczeniowe w budowaniu zaufania i edukacji klientów. Kolejne panele poświęcone zostaną tematom dotyczącym inwestowania w nowy technologie, Bancassurance, Affinity i Embedded Insurance. Podniesione zostaną m.in. kwestie związane z rekomendacją U i jej wpływem na rynek, współpracy między bankami a ubezpieczycielami, słabnącymi wynikami współpracy z bankami w kontekście bancassurance. Nie zabraknie także analizy zmian w zakresie likwidacji szkód oraz związanego z nimi dostosowywania się rynku.

Banking Forum & Insurance Forum

W tegorocznej edycji udział w roli prelegentów potwierdzili między innymi:

 • Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej, Budimex, Non-Executive Managing Director, Ferrovial Construction International
 • Janusz Cieszyński, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa KPRM
 • Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Jarosław Hermann, Członek Zarządu/CTO, Bank Millennium 
 • Zbigniew Jagiełło, Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum
 • Beata Javorcik, Chief Economist, EBRD
 • Krzysztof Morawski, Członek Zarządu, Europa Ubezpieczenia
 • Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska
 • Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu, Alior Bank
 • Leszek Skop, Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia
 • Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE

Kongres jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest on doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Wydarzenie to jest realizowane w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Źródło: MMC Polska

Artykuł 25. Banking & 21. Insurance Forum – czy prognozowanie przyszłości i planowanie w dłuższym terminie jest jeszcze możliwe? pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *