Projekt dot. zwiększenia limitu paliwa rolniczego trafił do komisji sejmowych

Sejm skierował projekt noweli o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakładający wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy, do sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie.

Projekt jest częścią Polskiego Ładu. Zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego  na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

„Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego i uzasadniona jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku” – powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik w Sejmie.

„Zmiany zaproponowane w ustawie przyczynią się zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych przez zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej” – dodał.

Podkreślił, że z roku na rok wzrasta udział paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. wynika to również z postępu technicznego np. przy hodowli bydła.

„Było już kilka takich podwyżek [limitów dla paliwa rolniczego], ale chce też jednoznacznie stwierdzić, że nie jest to ostatnia podwyżka, bo będziemy reagować na to, co dzieje się na rynku. […] Reagujemy wówczas, kiedy jest to potrzebne, jeżeli będzie taka potrzeba rząd przedstawi kolejny projekt podwyższający rolnikom ten limit związany z produkcją rolną, limit związany z akcyzą przy paliwie rolniczym” – zaznaczył wiceminister.

Według oceny skutków regulacji (OSR), proponowana zmiana wpłynie na wzrost wydatków budżetu państwa o 160, 6 mln zł.

„Uwzględniając skutki wynikające z tytułu funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy oraz uwzględniając proponowane zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. łączne skutki w najbliższych latach będą wynosiły 1 340,5 mln zł rocznie” – czytamy w OSR.

Źródło: ISBnews

Artykuł Projekt dot. zwiększenia limitu paliwa rolniczego trafił do komisji sejmowych pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *