Planowane jest utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji

Aby usprawnić program ‚Czyste powietrze’ planowane jest utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zasilanego z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Ma też zostać utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

„Aby usprawnić funkcjonowanie programu ‚Czyste powietrze’, zwiększyć jego oddziaływanie […] w programie priorytetowym ‚Czyste powietrze” ustanowiony zostanie Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zasilany z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) tak, aby był to mechanizm gwarancyjny dla kredytów i pożyczek, udzielanych przez banki komercyjne” – powiedział Zyska podczas debaty w Sejmie nad nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Banki komercyjne natomiast będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach dla beneficjentów, którzy zechcą finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Budżet programu wraz z uzupełniającymi źródłami finansowania na lata 2018–2029 wynosi 103 mld zł. Obejmuje: dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjną ulgę podatkową w wysokosci 63,3 mld zł, a także kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

Jak wynika z OSR, wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego spowoduje wydatki NFOŚiGW na wypłaty z tytułu nie spłaconych kredytów w wysokości łącznie 924 mln zł, przy założeniu, że Fundusz będzie gwarantował 80% kwoty udzielonego kredytu, a wskaźnik szkodowości nie przekroczy 10%.

Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych

Budowa systemu informatycznego pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków planowana jest na lata 2020–2023. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 31 mln zł i 84,63% środków będzie pochodzić z funduszy UE (ok. 26,2 mln zł).

Do dnia 3 lipca 2020 r. złożonych zostało 148 058 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 038,1 mln zł, na podstawie których podpisano 108 396 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 045,2 mln zł, z tego w formie dotacji na kwotę 1 882,4 mln zł oraz w formie pożyczek na kwotę 162,8 mln zł.

Źródło: ISBnews

Artykuł Planowane jest utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *