PHN zdecydował o emisji obligacji serii B na maks. 325 mln zł

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325 mln zł, emitowanych w ramach programu o wartości do 1 mld zł w trybie oferty publicznej, podała spółka.

„Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,95%” – czytamy w komunikacie.

Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2020 r. wynosiła 225,1 mln zł. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji, podano także.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.

Źródło: ISBnews

Artykuł PHN zdecydował o emisji obligacji serii B na maks. 325 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *