Oferta publiczna Dadelo rusza 4 XII, spółka chce pozyskać min. 72,8 mln zł

Oferta publiczna nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji Dadelo rozpocznie się 4 grudnia od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł. Spółka zamierza  uzyskać z oferty ok. 72,8-82,8 mln zł brutto.

„W ramach oferty spółka oferuje nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,2 zł każda. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 25% wszystkich akcji oferowanych, a inwestorom instytucjonalnym zostanie przydzielone 75% wszystkich akcji oferowanych. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł, a zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie ok. 72,8-82,8 mln zł brutto” – czytamy w komunikacie spółki. 

Od 4 do 11 grudnia będą przyjmowane zapisy od inwestorów indywidualnych, a 7 grudnia zaplanowano rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Do 14 grudnia zaplanowano ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych. Na 18 grudnia zaplanowano zamknięcie oferty i przydział akcji.  

Jak podaje spółka, jeżeli wszystkie nowo emitowane akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po prezprowadzeniu oferty będą stanowić 40,11% kapitału zakładowego, uprawniając tym samym do 4 600 000 głosów stanowiących 40,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz kontrolujący oraz spółka zawarli umowy typu lock-up, w których zobowiązują się do niezbywania akcji Dadelo przez okres 360 dni od daty notowania.

Celem oferty jest pozyskanie przez spółkę środków, które planuje wykorzystać na dalszy rozwój działalności, poprzez:

– nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU, na co spółka zamierza przeznaczyć około 90-92% wpływów z oferty (około 60-70 mln zł)

– rozwój infrastruktury magazynowej wykorzystywanej przez spółkę, na co zamierza przeznaczyć około 8-10% wpływów z oferty (około 6,5 mln zł), podano także.

Zapisy składane przez inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Trigon Dom Maklerski, a także w POK-ach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje oferowane, podano dalej. 

„Zarząd nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. Za rok obrotowy 2021 i następne, zarząd zamierza, w zależności od sytuacji finansowej spółki, rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie, która będzie stanowiła 30-50% skorygowanego zysku netto spółki uzyskanego w danym roku obrotowym, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki” – czytamy także. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. przychody spółki wyniosły 33 mln zł, a EBITDA 3,6 mln zł (wzrost odpowiednio o ponad 113% oraz 843% rok do roku).  W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020, Dadelo obsłużyła ponad 200 tys. zamówień internetowych, a wartość średniego zamówienia wyniosła prawie 260 zł, podano dalej.

„Działamy na sprzyjającym i bardzo perspektywicznym rynku. Mamy unikalną pozycję na styku wielu sprzyjających trendów rynkowych i społecznych. Z jednej strony bardzo szybko rosnący rynek e-commerce, w którym mamy duże doświadczenie zdobyte w Oponeo z drugiej popularyzacja zdrowego trybu życia, dynamicznie rosnąca popularność rowerów, używanych zarówno do codziennego poruszania się w miastach, jak i do rekreacji i sportu. Rozwijana jest także infrastruktura rowerowa, co ważne nie tylko w miastach” – powiedział prezes Ryszard Zawieruszyński, cytowany w komunikacie.

„Szacujemy wartość całego krajowego rynku rowerów wraz z akcesoriami i odzieżą  rowerową na ok. 4 mld zł, ponadto rynek ten jest mocno rozdrobiony. Startujemy, podobnie jak kiedyś Oponeo, z niskiego poziomu – szacujemy swój obecny udział na tym rynku na ok. 1,5% – mamy więc dużo miejsca do rozwoju. Biorąc pod uwagę sprzyjający rynek,  a także nasze doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu biznesami e-commerce, jestem przekonany, że Dadelo szybko powiększy swoje udziały rynkowe, w czym na pewno pomogą środki pozyskane z oferty publicznej” – podsumował Zawieruszyński. 

Dadelo S.A. zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.

Źródło: ISBnews

Artykuł Oferta publiczna Dadelo rusza 4 XII, spółka chce pozyskać min. 72,8 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *