Konsultacje projektów rozporządzeń dot. wsparcia dla kogeneracji do 10 V

Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podał resort. Uwagi można przekazywać..

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *