Komisja Europejska za polskim programem dla firm dotkniętych obostrzeniami wartym 8,6 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm działających w niektórych sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa w wysokości 1,9 mld euro (8,6 mld zł). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, poinformowała Komisja.

„Firmy działające w takich sektorach jak turystyka, rozrywka i sport mocno ucierpiały z powodu wybuchu koronawirusa. Ten polski program ułatwi uzyskanie płynności firmom działającym w tych sektorach i […] zapewni ciągłość ich działalności gospodarczej” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Polska zgłosiła Komisji, w ramach tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa, program, który ma zapewnić wsparcie przedsiębiorstwom różnej wielkości działającym w kilku sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa, w tym gastronomii, fitness, branży targowej, estradowej, filmowej, rozrywce i rekreacji, branży fotograficznej i fizjoterapii, podała Komisja.

Firmy te nie mogły świadczyć usług ze względu na środki, wprowadzone przez polski rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa lub musiały ponieść koszty związane z restrykcjami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji.

W ramach programu wsparcie publiczne będzie miało formę dotacji bezpośrednich oraz zwolnień z opłacania składek:

 • Z pomocy w formie dotacji będą mogły skorzystać firmy, które
  zadeklarują spadek: (i) przychodów w październiku lub listopadzie 2020
  r. o co najmniej 40% w stosunku do przychodów w analogicznym okresie
  roku 2019; (ii) dochód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających
  złożenie wniosku o pomoc o co najmniej 40% w porównaniu z dochodem
  uzyskanym w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu ubiegłego
  roku.
 • Pomoc w postaci zwolnień z opłacania składek (np. na ubezpieczenie
  społeczne lub zdrowotne) za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. będzie
  dostępna dla firm, które zadeklarują spadek przychodów w listopadzie
  2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do listopada 2019 r.

Komisja stwierdziła, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 800 tys. euro na przedsiębiorstwo; (ii) zostanie udzielona nie później niż 30 czerwca 2021 r; (iii) nie zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji (z wyjątkiem mikro i małych firm, jeżeli w momencie udzielania pomocy nie są objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i nie otrzymały pomocy na ratowanie firmy ani na jej restrukturyzację).

Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Tymczasowe ramy obowiązywać będą do końca czerwca 2021 r. Ze względu na fakt, że problemy z wypłacalnością mogą pojawić się dopiero na późniejszym etapie, wraz z rozwojem kryzysu, w przypadku środków na dokapitalizowanie firm Komisja przedłużyła okres udzielania wsparcia do końca września 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Komisja Europejska za polskim programem dla firm dotkniętych obostrzeniami wartym 8,6 mld zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *