Komisja Europejska wyłoniła ponad 100 przełomowych projektów

Komisja Europejska (KE) wybrała ponad 100 projektów o przełomowym znaczeniu z całej Europy, które mają być finansowane z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. Dotyczą one np. lokalnego i globalnego monitorowania jakości powietrza oraz technologię wizualizacji, która może być stosowana podczas operacji usuwania zmian nowotworowych, poinformowała Komisja Europejska. Jest to wynik pilotażowego programu Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Projekty te mają zostać dofinansowane łączną kwotą 344 mln euro.

„Europejska Rada ds. Innowacji, która jest obecnie w ostatnim roku fazy pilotażowej, rozwija się coraz bardziej. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na wsparcie Rady, co pokazuje, że w Europie nie brakuje doskonałych pomysłów na przełomowe technologie i innowacje. Przy odpowiednim poziomie finansowania Rada umożliwi wielu badaczom i przedsiębiorcom spełnienie marzeń” – powiedziała komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie.

Spośród 100 projektów, 63 pomysły są na etapie badań. Ponad 162 mln euro z projektu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji „Pathfinder” pozwoli ich autorom odkryć przełomowe technologie. Natomiast 44 projekty mają uzyskać dofinansowanie o wartości prawie 182 milionów euro (z programu pilotażowego „Akcelerator”). Środki te zostaną przekazane start-upom i innowacyjnych MŚP w celu rozwoju i zwiększenia ich innowacji.

„Oprócz wsparcia finansowego firmy te otrzymają szeroki zakres usług coachingowych, mentoringowych i doradczych bądź akceleracyjnych” – zaznaczyła Komisja w komunikacie.

Od czasu wprowadzenia finansowania mieszanego (dotacje plus kapitał własny) po raz pierwszy w drugiej połowie 2019 r. Komisja otrzymała wnioski o łącznej wartości ponad 10 mld euro od ponad 3500 nowych przedsiębiorstw i MŚP.

Chociaż firmy i projekty zostały już wybrane do finansowania, wiążąca  decyzja zostanie podjęta dopiero po sfinalizowaniu dotacji i przygotowania kapitału. Oprócz tego 573 start-upy i MŚP zostały niezależnie ocenione jako spełniające wszystkie kryteria finansowania EIC i otrzymają tzw. Pieczęć Doskonałości oraz wsparcie dostępu do innych źródeł finansowania.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *