JSW miała 208,86 mln zł straty netto, 50,5 mln zł EBITDA

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 208,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 409,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 233,78 mln zł wobec 507,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł w I kw. br. 50,5 mln zł wobec 728,8 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA bez zdarzeń jednorazowych – odpowiednio: 48,6 mln zł wobec 740,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1966 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2488,06 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku wyniosły 918,1 mln zł, co oznacza spadek o 30,4% w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Spadek ten jest spowodowany niższym wolumenem sprzedaży węgla o 0,3 mln ton, a także uzyskanymi niższymi średnimi cenami sprzedaży węgla koksowego o 222,92 zł/t, tj. o 31,3% oraz węgla do celów energetycznych o 29,25 zł/t, tj. o 10,6%. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 947,7 mln zł, co oznacza spadek o 14% w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Niższe przychody z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowane były uzyskaną niższą ceną sprzedaży koksu o 372,55 zł/t, tj. o 31,7%” – czytamy w raporcie.

Wolumen produkcji węgla w I kwartale 2020 roku został zrealizowany na poziomie 4,1 mln ton, tj. o 0,6 mln ton więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 179,14 mln zł wobec 297,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Związana z pandemią koronawirusa prewencyjna zmiana organizacji prac, jak również duży poziom absencji miały wpływ na poziom produkcji węgla.

„W porównaniu do prognoz, wydobycie w miesiącu marcu było mniejsze o 37,4 tys. ton, a w miesiącu kwietniu o 339,2 tys. ton węgla. Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem nie pozwala jednak na realne określenie dalszych strat wydobycia” – czytamy w raporcie.

W ocenie zarządu JSW, spadek produkcji nie ma jednak wpływu na gotowość JSW do bieżącej realizacji zawartych kontraktów handlowych, w tym również dostaw węgla do koksowni należących do grupy, ponieważ zapasy węgla pozwalają na bieżącą realizację tych kontraktów. Podobnie poziom produkcji i zapasy koksu są wystarczające do wykonania kontraktów w segmencie koksowym, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł JSW miała 208,86 mln zł straty netto, 50,5 mln zł EBITDA pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *