Jaguar Land Rover dochodzi w sądzie ok. 35 mln euro i 1,6 mln GBP od BAH

British Automotive Holding (BAH) otrzymał formularz pozwu (claim form), złożony przeciwko niemu oraz British Automotive Polska (BAP) przez Jaguar Land Rover Limited (JLR), który dochodzi kwoty ok. 35 mln euro i 1,6 mln GBP, podał BAH.

„Przedmiotowy formularz pozwu został wniesiony do Wysokiego Trybunału Sądów Anglii i Walii do spraw Działalności Gospodarczej i Własności (High Court of Justice Business & Property Courts of England & Wales Commercial Court) i datowany jest na dzień 22 grudnia 2020 roku (przy czym z otrzymanych przez emitenta dokumentów dotyczących sprawy wynika, że formularz pozwu został doręczony emitentowi w wersji uwzględniającej zmiany dokonane w dniu 9 czerwca 2021 roku)” – czytamy w komunikacie.

Jako dochodzona kwota (amount claimed) w formularzu pozwu wskazana została suma ok. 35 000 000 euro oraz 1 600 000 GBP. Powyższe kwoty stanowią określoną orientacyjnie należność JLR, która zostanie doprecyzowana po złożeniu przez BAH potwierdzenia odbioru formularza pozwu wyrażającego zamiar podjęcia obrony przed pozwem.

„W uzasadnieniu formularza pozwu ogólną wysokość należności JLR wobec emitenta i BAP określono jako sumę następujących kwot: (1) 36 499 044,05 GBP (wskazana waluta jest prawdopodobnie wynikiem pomyłki JLR, gdyż w dotychczasowych rozliczeniach kwota ta wyrażana była w euro) – tytułem należności głównej; (2) 3 687 193,18 GBP – tytułem należności głównej; (3) 1 522 218,44 euro – tytułem odsetek za opóźnienie w zapłacie należności głównej wskazanej w pkt. 1), liczonych według określonej umownie stopy procentowej 7% rocznie, według stanu na dzień 20 maja 2021 roku, naliczanych za dalszy okres według dziennej stawki 6 993,93 euro; (4) 118 251,18 GBP – tytułem odsetek za opóźnienie w zapłacie należności głównej wskazanej w pkt. 2), liczonych według określonej umownie stopy procentowej 7% rocznie, według stanu na dzień 20 maja 2021 roku, naliczanych za dalszy okres według dziennej stawki 706,47 GBP; (5) 55.143,10 euro – tytułem Kompleksowej Pomocy Drogowej (posprzedażnej) zgodnie z Polityką mobilności JLR; (6) 17 700 GBP – tytułem opłat za korzystanie przez BAP z usługi Lokalizator Zatwierdzonych Pojazdów za rok obrotowy 2020/2021; (7) 25 025,75 euro – tytułem opłat za eksport pojazdów do Chin; (8) 2 320,25 GBP – tytułem faktury nr 0200238368 z dnia 23 listopada 2020 roku za plany serwisowe sprzedane w październiku 2020 r.” – czytamy dalej.

Uzasadnienie formularza pozwu wskazuje, że od kwot wskazanych w pkt. (4) – (8) JLR dochodzi odsetek w ustawowej wysokości. Zgodnie z uzasadnieniem formularza pozwu od powyższych kwot odliczyć należy 1 482 861,81 euro oraz 2 084 645,42 euro – wskazana waluta jest prawdopodobnie wynikiem pomyłki JLR, gdyż w dotychczasowych rozliczeniach kwota ta wyrażana była w funtach brytyjskich. JLR w uzasadnieniu formularza wskazał ponadto, że uznaje swoją należność na rzecz BAP w wysokości 416 330,04 euro z tytułu zmiennych nakładów na marketing. Powyższe kwoty mają zostać odliczone od łącznych kwot dochodzonych od BAP w postępowaniu sądowym, podano także.

British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedał na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł Jaguar Land Rover dochodzi w sądzie ok. 35 mln euro i 1,6 mln GBP od BAH pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *