Akcjonariusze MLP potwierdzili wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019

Akcjonariusze MLP zatwierdzili podczas walnego zgromadzenia przeznaczenie 3,98 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, która została wypłacona w grudniu 2019 r. jako dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,22 zł na akcję.

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki […] postanawia zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 7 377 tys. zł przeznaczyć w części wypłaconej jako zaliczka na poczet dywidendy na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na zyski zatrzymane. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i potwierdza jako zgodną z prawem i dokonaną w interesie akcjonariuszy, wypłatę ‚dywidendy zaliczkowej’ w kwocie 3 984 916,10 zł, przeprowadzoną w dniu 27 grudnia 2019 roku” – czytamy w treści uchwały.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Akcjonariusze MLP potwierdzili wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *